kakarieku

kakarieku
kakaríeku interj. , kakariẽku, kakaríekū, kakariekū̃ žr. kakarykū: Gaidys ant vartų gieda kakariẽku Dkš. Reikia jau keltis – gaidys trečią kartą kakariekū̃ rėkia Vad. Kakaríekū (gieda) OG461. Kaip kakarieku, taip kakarieku (gaidžių vis tas pats giedojimas) M. Tas gaidžiukas kakarieku, to vištytė vaikus veda NS229(Ppl).

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • kakarieku — išt. Káime rytè gir̃disi kakarieku – tai̇̃ gaidžiai̇̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kakariekuoti — kakariekuoti, uoja, ãvo Pn žr. kakariekoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pipė — pìpė sf. (2) šnek. sturplis: Iš žąsino ir žąsies pipės ištrauka plunksnas, kad penėtumias geriau Plt. ^ Tiek tu i težinai: pìpė do pìpė, kakariekū do kakariekū (tas pats ir tas pats; kaip tas, taip tas) Krž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vienuokart — adv., vienuokar̃t Ktk žr. vienąkart: 1. Vienuokart suvalciavoja [grūdus] tuoj iš rudenio, vasarai vėl kituokart valciavoja Slm. Vienuokart išvežė prievolę ir vėl antruokart uždėjo Svn. Gana jau man šito gerumo (nenusisekusių vedybų) vienuokar̃t… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Cross-linguistic onomatopoeias — Sinhala is written in a non Latin script. Sinhala text used in this article is transliterated into the Latin script according to the ISO 15919 standard. Because of the nature of onomatopoeia, there are many cross linguistic cognates of… …   Wikipedia

  • Liste d'onomatopées dans différentes langues — Les onomatopées ont des formes différentes selon les langues. Cette liste d exemples en est un aperçu[1]. Sommaire 1 Éclatement d’un ballon 2 Oiseau …   Wikipédia en Français

  • antis — 1 antis sf. (1) J, K; SD79, R naminis ar laukinis vandens paukštis (Anas): Naminė antis Pn. Antis miškinė I. Antis medinoji J.Jabl. Antis šaukštasnapė (A. clypeata) K. Juodoji antis (Oidemia nigra) Lietuvon labai retai užklysta T.Ivan. Antis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kriku kraku — krìku krãku interj. J paukščio sušukimui reikšti: To[ji] antytė kriku kraku, tas gaidžiukas kakarieku NS229 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kukuriekū — interj. kakariekū: Rėksnys taip užtraukė kukuriekū, kad nuaidėjo per aikštę toli į tylias gatves Mš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pūstyti — 2 ×pū̃styti, ija ( yja, o), ijo ( yjo, ė) (brus. пycцiць, l. puśćić) tr., pūstyti, pū̃sto, pū̃stė 1. R371, N niekais leisti, eikvoti, švaistyti: Tokią naudą pū̃stija Šll. Kam ano žalčio reik duonai pū̃styti? Trk. Nepū̃styk be reikalo piningus Dov …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”